Regulamin promocji

Pozostało jeszcze 200 zł do darmowej wysyłki

Regulamin promocji

„Królewskie kolczyki na dzień kobiet”

 

§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Królewskie kolczyki na dzień kobiet”.

 2. Organizatorem Promocji jest: Urzekająca.pl z siedzibą w Warszawie (02-662), ul. Świeradowska 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000961872, NIP: 5213961080, REGON: 521547548, e-mail: sklep@urzekajaca.pl telefon: 502 313 333.

 3. Promocja jest skierowana do osób dokonujących zakupów w sklepie internetowym Organizatora -Sklep Urzekająca.pl, mieszczącym się w Mostach (81-198) przy ul. Magnoliowa 6/A2.

 4. Promocja dotyczy osób/konsumentów nabywających produkty w sklepie internetowym powyżej kwoty 300 zł brutto, które dostaną do koszyka srebrne kolczyki pozłacane w kształcie korony za 1 zł.

 5. Celem akcji jest promowanie produktów zawartych w sklepie internetowym Urzekająca.pl.

 6. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym od dnia 07.03.2023 do wyczerpania zapasów produktu promocyjnego. 

§ ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która zrobi w Okresie trwania Promocji jednorazowe zakupy (na jednym paragonie) za kwotę minimum 300 zł brutto w sklepie internetowym oraz jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełnia pozostałe warunki Regulaminu.

 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

 3. Produktami, których zakup objęty jest Promocją są wszystkie artykuły dostępne na stronie internetowej sklepu Urzekająca.pl.

 4. W ramach Promocji uczestnik dokonujący w okresie trwania Promocji jednorazowego zakupu (na jednym paragonie) za kwotę minimum 300 zł brutto otrzyma prawo do zakupu jednego produktu promocyjnego o wartości 89 zł w promocyjnej cenie 1 zł w postaci: Srebrnych pozłacanych kolczyków w kształcie korony z cytatem z Pisma Świętego w zależności od ich dostępności.

 5. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

 6. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Prezentu na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.

§ REKLAMACJA

 1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją Uczestnik może składać do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@urzekajaca.pl.

 2. Uczestnik składający reklamację powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z Promocją oraz dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres do korespondencji.

 3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu na e mail składającego reklamację.

§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji promocyjnej w dowolnym momencie jej trwania.

 2. Wzięcie udziału w promocji oznacza zapoznanie się przez Uczestnika Promocji z treścią zawartą w regulaminie promocji „Królewskie kolczyki na dzień kobiet” oraz zaakceptowanie jego treści.

 3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie promocji
  w trakcie jej trwania. Te zmiany obowiązywać będą od chwili umieszczenia ich na stronie internetowej sklepu: www.sklep.urzekajaca.pl.